Waarom zou je een PV-installatie bij Solar2Led aanschaffen, terwijl zo’n 1.800 andere bedrijven in Nederland vergelijkbare systemen aanbieden? Naast scherpe prijzen, ervaren veel klanten de werkwijze van de eigen installatiedienst van Solar2led als uitmuntend. Broers Jan en Peter Nikkelen vertellen waaróm die werkwijze niet alleen uitmuntend, maar ook uniek is.

Peter steekt direct van wal: “Drie man prepareren alle opdrachten volledig in de werkplaats. Zij kijken naar de totale opstelling van de te plaatsen installatie, ze zagen alles vooraf op maat en leggen al het benodigde materiaal klaar, zodat de installatieteams dagelijks zeer efficiënt twee installaties kunnen aansluiten. Dat komt neer op tachtig installaties per week. Ter vergelijking: in onze begindagen waren dat er acht per week.

Specialistische kennis

In de zonnepanelenwereld zijn we deze werkwijze nog nergens anders tegen gekomen. Uniek dus! Wat bewoog Solar2Led tot deze aanpak? Peter: “Mijn achtergrond ligt in de bouw, waar men al langer met prefab bouwpakketten werkt. Ook kopen we alles zelf in en ben ik veel bezig met innovatie. Ik pas bijvoorbeeld artikelen aan, zodat het installatieteam er efficiënter mee kan werken. We krijgen veel feedback van hen.” Jan is expert op het gebied van chips en halfgeleiders en weet daardoor feilloos hoe panelen werken. Specialistische kennis is voor Solar2Led basiskennis en men heeft duidelijk een stapje vóór op conculega’s

Subsidieregelingen bedrijven

Bedrijven kunnen aanspraak maken op diverse landelijke aftrekposten en subsidie-regelingen. Voor de kleinere installaties zijn er de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA), voor grote installaties is er de Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE+). Niet alleen biedt dat financieel voordeel, ook wordt er een plan opgesteld waarbij het ‘te veel’ aan geleverde energie verkocht wordt. 

SGZE

Van de 1.800 zonnepanelenbedrijven zijn er slechts 18 aangesloten bij Stichting Garantiefonds ZonneEnergie (SGZE). Dat geeft extra garanties aan de koper. Sowieso geeft Solar2Led tien jaar garantie op panelen, omvormers en installatie. Solar2Led wil zich ook gaan toeleggen op warmtepompen. Iets nieuws onder de zon dus. Wij wachten met belangstelling af.

Hogelandseweg 40, Nijmegen www.solar2led.nl