Het nieuwe woord ‘vliegschaamte’ heeft al weer een variant. Op 9 maart jongstleden verscheen op de site van RTL namelijk voor het eerst het woord ‘hoestschaamte’: het gevoel hebben dat anderen je verwijten dat je in hun gezelschap hoest. Je ervaart schaamte, omdat je bang bent dat anderen denken dat je een besmettelijke ziekte onder de leden hebt.

Stel, je krijgt middenin de supermarkt een hoestbui. Eén hoest of nies zorgt al voor angstige blikken bij mensen om je heen, want stel je voor: het coronavirus slaat toe…

De komende tijd zullen zich vast nog meer schaamtes aandienen. Goede schaamte­kandidaten zijn: ‘niesschaamte’ en ‘schraapschaamte’. Of ‘begroetingsschaamte’: als je iemand tóch even aanraakt, terwijl dat sociaal gezien even niet wenselijk is. ‘Hamsterschaamte’ is trouwens ook een mooie.

UIT geeft je in ieder geval op afstand een virtual hug en heeft genoeg ideeën om deze tijd door te komen. Blijf gezond!

Namens het team van UIT Nijmegen
Ber Pas

Lees hieronder de nieuwe UIT (THUIS) Nijmegen