Maak een account aan

Door een account aan te maken kun je zelf evenementen plaatsen én beheren. Na de registratie ontvang je een e-mail (kijk ook in je spamfolder) om je account te activeren. Na activatie kun je jouw evenementen plaatsen.

Na de registratie ontvang je een e-mail om je account te activeren (kijk ook in je spamfolder). Na activatie kun je jouw evenementen plaatsen.